Už dlouho u nás nebylo po odborech ani vidu, ani slechu. ObÄas se sice nÄ›jaký ten odborový boss nechal slyÅ¡et, obÄas se pláclo nÄ›co o nutnosti protestovat, ale skutek utek. Až nyní se odbory koneÄnÄ› doÄkaly. KoneÄnÄ› odboráři naÅ¡li nÄ›koho, koho se jim podaÅ™ilo vyburcovat. A to velice dobÅ™e znÄ›jícími důvody.

Vláda se rozhodla sáhnout na peníze pro Å¡kolství. A hned zaÄalo znít, jak se to podepíše na kvalitÄ› výuky a jak to ublíží naÅ¡im dÄ›tem. Plus se samozÅ™ejmÄ› docela logicky zdůraznilo, jak málo si vydÄ›lávají asistenti pedagogů a provozní zamÄ›stnanci Å¡kol, případnÄ› zaÄínající uÄitelé.

protest lidí

A potrefené husy se ozvaly. A zítra, v pondÄ›lí, tady máme stávku Å¡kol. Tedy nÄ›kterých Å¡kol. Kterým se nelíbí zamýšlené krácení finanÄních prostÅ™edků, které jim stát nechce dát, protože na to nemá. Stávkují nejen nÄ›kteří provozní zamÄ›stnanci a asistenti, jichž by se ona vládní opatÅ™ení mÄ›la dotknout, ale i Å™ada uÄitelů, jichž se to ani zdaleka tak nedotýká. Nikdo pÅ™ece nechce, aby se jakkoliv snížila kvalita naÅ¡eho vzdÄ›lávání. Protože jde pÅ™ece o vzdÄ›lanost a budoucnost naÅ¡ich dÄ›tí. A na to má vláda peníze dát.

A nikdo jaksi nahlas nezmiňuje opaÄnou stranu mince. To, že na to vláda prostÄ› nemá. A aby mÄ›la, musela by náš stát zadlužit jeÅ¡tÄ› víc, než už tento zadlužený je. Protože jinak není kde brát. A takový dluh by pak poÅ¡kodil i právÄ› budoucnost naÅ¡ich dÄ›tí, o které prý jde. Protože ty by dlužily a splácely jeÅ¡tÄ› víc, než kolik dluhů jsme jim nadÄ›lali doposud.

Andrej Babiš

AÅ¥ tedy bude výsledek této stávky jakýkoliv, způsobí, že na tom budou naÅ¡e dÄ›ti v budoucnu jeÅ¡tÄ› hůř, než je na tom souÄasná generace.

Já osobnÄ› jsem proti této stávce, i když se dotýká i mne samotného. A to proto, že vím jedno. AÅ¥ to dopadne jakkoliv, Äeské dÄ›ti na to doplatí. A vítÄ›z tu bude jenom jediný. ANO v Äele s Andrejem BabiÅ¡em. Který urÄitÄ› nezapomene a nechá se slyÅ¡et, že za nÄ›j bylo líp a že on by ty peníze sehnal. Jako tradiÄnÄ› na dluh. Jak to dÄ›lal už za svého vládnutí, bÄ›hem kterého nás dostal do dneÅ¡ní složité situace. UrÄitÄ› bude pranýřovat dneÅ¡ní vládu za to, co zavinil on sám. A co dneÅ¡ní vláda masochisticky Å™eší Å¡krty v rozpoÄtu. A u tupého Äeského národa získá dalších pár politických bodů, které se mu v příštích volbách urÄitÄ› vyplatí. Aby mohl Äeský národ zruinovat definitivnÄ›.