Láska je krásná vÄ›c. Kdo by z vás nechtÄ›l být milován? Myslím si že milován by chtÄ›l být úplnÄ› každý, protože láska je nÄ›co v životÄ› velice, ale velice výjimeÄného, pÅ™ekvapivého dodá nám to sebevÄ›domí. Láska je opravdu nÄ›co výjimeÄného a to se nedá srovnat v životÄ› vůbec niÄím, protože být milován je tím nejkrásnÄ›jším na svÄ›tÄ›. Láska nám dodává i zdraví do života. PÅ™edstavte si že nemocní lidé se tÅ™eba i láskou uzdraví, protože být milován nÄ›kým je opravdu nádherné, a i ta duÅ¡e se nám uzdraví, protože ta láska od druhého ÄlovÄ›ka je ten nejkrásnÄ›jší pocit, který můžeme zažít.

Láska

Takový pocit opravdu nelze zažít ze dne na den je to taková delší cesta. Ale myslím si že láska je opravdu velké pouto, které uzdraví ÄlovÄ›ka, jak psychicky, fyzicky, duÅ¡evnÄ›. Láska má straÅ¡nÄ› velké emoce, které nedokážeme ani popsat. Když dostaneme lásku od druhého ÄlovÄ›ka tak víme že nás to prostÄ› uzdraví a cítíme se mnohem líp, máme i lepší náladu, jsme více usmÄ›vavÄ›jší, takže ze své zkuÅ¡enosti vím že láska je opravdu velká a mocná a pomůže uzdravit ÄlovÄ›ka. Každý ÄlovÄ›k chce být zdravý a uzdravený láskou, proto kdo druhého miluje je nejkrásnÄ›jší dar v životÄ›, který můžeme dostat od ÄlovÄ›ka. A spoleÄná láska je opravdu tím nejkrásnÄ›jším do života. Silné pouto lásky se nikdy nedá s niÄím srovnat, protože ta láska je opravdu výjimeÄná a chce jí opravdu zažít v životÄ› každý. A kdo tvrdí že ne, tak lže. 

Láska

Láska jsou silné emoce a ty emoce chce prožívat úplnÄ› každý ÄlovÄ›k. Ty emoce jsou straÅ¡nÄ› nepÅ™edstavitelné a nechápající, protože když je láska tak se dÄ›jí opravdu velice zajímavé vÄ›ci. NÄ›kdy až naprosto nepÅ™edstavitelné. Lásky se hlavnÄ› nesmí nikdo bát, protože kdo se bojí lásky, tak nikdy niÄeho nedocílí. Láska je povzbuzující, proto se lásce nesmíme vyhýbat. Lásku musíme pÅ™ijmout takovou jaká bude, a my ji musíme vylepÅ¡ovat.