Každý poÄítaÄ je zranitelný. Tím myslím po softwarové stránce. Ze strany hardwarové pochopitelnÄ› také, ale tím se zabývám v jiném Älánku.  

Na stranÄ› softwaru lze k viru pÅ™ijít jakkoli. StaÄí vzít neznámé USB zařízení a zasunout jej do slotu. Nebo kliknout v mailu na lákavý ale neznámý odkaz. Tím se zaÄnou toÄit koleÄka a na konci je vÄ›tÅ¡inou nefunkÄní poÄítaÄ, nebo naprosto vybílené konto v bance.  

Je tedy nutno dodržovat bezpeÄnostní zásady. Použití antivirového programu je snad přímo povinností, i když Windows 10 a výše se údajnÄ› umí ubránit sám. Píši údajnÄ›, protože jsem to neprověřoval a mám pocit, že tohle je ze strany firmy Microsoft spíše lákadlo ke koupi nežli pravdivý údaj.

 notebook

Vir se do naÅ¡eho přístroje bez naÅ¡eho pÅ™ispÄ›ní nemá moc Å¡ancí probojovat, vždy mu to musíme umožnit. Je jedno zda tak uÄiníme z neopatrnosti, hlouposti, nebo jen chceme pokouÅ¡et osud. Pokud vÅ¡ak zásadnÄ› neklikáte tam kde je to pro vás neznámé, máte vyhráno.  

Může se vÅ¡ak stát, že již vir máte a víte o nÄ›m. V tom případÄ› je tÅ™eba jej co nejrychleji eliminovat. DÄ›je se tak právÄ› pÅ™es antivirový program. Nebudu zde žádný doporuÄovat. VÅ¡echny mají své klady a své zápory. Další otázka je, zda za nÄ›j chcete platit, nebo jej chcete zadarmo. Ani placený vám vÅ¡ak na sto procent nezaruÄí spolehlivý výsledek. Tak na 99,9, to ano, ale na sto procent asi ne.  

zděšení nad virem

Kdopak tyto viry vyrábí? V podstatÄ› je může udÄ›lat kdokoli, koho to baví. Ty obyÄejné vás jen otravují, druhé brzdí poÄítaÄ a ty tÅ™etí jej mohou úplnÄ› vyÅ™adit z provozu. Jsou viry, které umí pÅ™epsat celý hard disk, nebo jen zniÄit zavádÄ›cí sektor. Tyto viry dÄ›lají troubové proto, že si chtÄ›jí nÄ›co dokázat. Ty, které mají za úÄel sledovat dÄ›ní v poÄítaÄi a odhalit tak vaÅ¡e bankovnictví již dÄ›lají odborníci, kteří naprosto pÅ™esnÄ› vÄ›dí, oÄ jim jde. Pokud jim jeÅ¡tÄ› nevÄ›domky pomůže uživatel, mají vyhráno.