Cestování je v dneÅ¡ní dobÄ› velmi oblíbeným koníÄkem. Také jak by nebylo? Pouze dnes je možné se dostat z jednoho konce zemÄ›koule na druhý za nevídanÄ› krátký Äas. Lidé se odlepili od míst, kde se narodili a kde byli vychováni a zaÄali toužit po poznání jiných národů, kultur a krajin. Cestování má ovÅ¡em mnoho podob, které si navzájem nejsou vůbec podobny. NÄ›kteří z nás milují cestování dobrodružné, kdy se vydají do divokých krajin na vlastní pÄ›st, dostanou se do osady domorodců a spřátelí se s nimi nebo pÅ™ekonají s batohem na zádech stezku, na které mnoho pÅ™edchozích turistů položilo život.

dívka na silnici

Jiní naopak mají rádi dovolenou, která je sice nabytá programem, ale zase tolik adrenalinu Vám nedopÅ™eje. Jedná se o různé poznávací zájezdy, kde máte pÅ™esnÄ› rozvržený program a s sebou máte i zkuÅ¡eného průvodce, který se o Vás v případÄ› nesnází může postarat. Z takové dovolené si můžete odnést velmi příjemné a naplňující zážitky, pÅ™i tom si ale můžete odpoÄinout a pÅ™estat se koneÄnÄ› o nÄ›co strachovat. A koneÄnÄ› poslední skupinou jsou lidé, kteří jdou na dovolenou jen a pouze lenoÅ¡it. Jsou to tací, kteří svou dovolenou tráví nejradÄ›ji v luxusních resortech, s plnou penzí a veÅ¡kerými službami po ruce.

dívka na letišti

Je konec konců jedno, do jaké skupiny patříte, důležitÄ›jší je si svou dovolenou doopravdy po svém užít. To znamená, že jednou tÅ™eba vyrazíte do hor a podruhé si nejvíce užijete lenoÅ¡ení na pláži s výborným koktejlem v ruce. Na druhou stranu, existují oblasti, kde si můžete užít vÅ¡echno, a to na jedné dovolené. Příkladem může být tÅ™eba pro nás velmi naoko známé Chorvatsko. Pokud si vyberete odlehlejší oblast, můžete si užít krásné pláže a Äisté moÅ™e, ale také hned za domem můžete mít hory a přírodu, kterou je Chorvatsko také známé. Takže staÄí jen chvíli hledat a jistÄ› najdete to, co je pro Vás nejlepší.