Koupě pozemků neprobíhá vždy podle našich představ, aby se jednalo o ideální záležitost, muselo by dojít k vyplnění několika ukazatelů současně, a přiznejme si, že ne každému a ne vždy se to stoprocentně vyplní. Kupříkladu toužíte po tom, bydlet natrvalo nad údolím Berounky v oblasti někde mezi Čivicemi a Zvíkovcem, pokud možno s výhledem na řeku, a ještě k tomu s dostatečně velkou parcelou, aby se tu daly sázet okurky a rajčata a pěstovat meruňky. Jestliže se vám nakonec podaří získat pozemek k výstavbě rekreační chaty či rodinného domu ve vytoužené lokalitě, může se stát, že tu bude na parcele překážet starý dům.

demolice domu

Jeho technický stav bude bohužel velmi zoufalý, a jestliže se přivolaný statik vyjádří poněkud skepticky v tom smyslu, zda má význam jej vůbec podrobit rekonstrukci, nezbývá vám pak nic jiného, než pracně vyhledávat na Internetu cenu demolice domu vyklizenirychle.cz.

starý dům na zbourání

Jak jsou na tom základy a sklep – u některých starých domů bývají v pořádku alespoň základy. Platí to například pro případy, že jsou domy stavěné na kamenných podezdívkách, případně podsklepené, někdy ve svahu, jindy na rovném terénu. Kamenné základy pouze postačí dle potřeby ošetřit drobnými stavebními úpravami (betonovou injektáží) a můžete na nich začít budovat nové bydlení.

Demolice domu s odborníky – proces demolice objektu přenechávejte odborníkům, může vám sice připadat, že se jedná o činnost, s níž si poradíte hravě sami, a možná, že vás to dokonce bude lákat popadnout do ruky elektrické kladivo, řetězovou pilu a začít postupně od střechy až k základové desce odebírat cihlu po cihle, kámen po kameni, ale vězte, že to není tak snadné, jak se zdá. Amatér se tu může setkat s tolika úskalími, že nakonec podléhá marným iluzím překonat sebe sama ve větším soustu, které si do úst vložil, aniž by byl schopen jej polknout.