Hlavním mÄ›stem Litvy je Vilnius a když už se nacházíte v menší zemi, tak byste její hlavní mÄ›sto mÄ›li navÅ¡tívit. UrÄitÄ› nebudete litovat, jelikož Vilnius je pÅ™ekrásná metropole. MÄ›stem protéká průzraÄná Å™eka Neris, kolem které se můžete procházet, stezek kolem ní je pomÄ›rnÄ› hodnÄ› a dá se podél Å™eky Neris pÄ›knÄ› zabÄ›hat. MÄ›sto Vilnius se může pyÅ¡nit historickým centrem, katedrálami, kláštery anebo pÄ›kným hradem. Hrad se jmenuje Gediminasův hrad, ale druhé jeho jméno je Horní hrad.

Vilnius Litva

V litevÅ¡tinÄ› také Vilniaus aukÅ¡tutinÄ— pilis. Nedaleko tohoto hradu se rozprostírá krásná katedrála. Za zmínku stojí vodní hrad Trakai a rozprostírá se nedaleko Vilniusu. Lze tedy s hlavního mÄ›sta na hrad Trakai udÄ›lat jednodenní výlet, nebo si můžete v okolí hradu sehnat levné ubytování. Lze se informovat přímo v pokladnÄ› hradu Trakai. Klaipéda. Klaipéda je přímoÅ™ské letovisko, kde urÄitÄ› stojí za to se zastavit a užít si moÅ™ský vánek a koupání se na bÅ™ezích moÅ™e. UvolnÄ›ná atmosféra, klídek, pohoda, příjemné posezení a také obří akvárium a muzeum jantaru. UrÄitÄ› si zde užijete příjemné chvíle pohody i poznání. Stroj Äasu sice jeÅ¡tÄ› nebyl vynalezen, ale díky skanzenu RumÅ¡iÅ¡kés se můžete trochu pokochat Äasy minulými.

katedrála v litvě

Tento skanzen se rozprostírá hned na bÅ™ehu Kaunaského moÅ™e, což je místní pÅ™ehrada. V litevÅ¡tinÄ› pak Kauno Marios. Zde ve skanzenu si prohlédnete starodávné stavby ze dÅ™eva a dozvíte se, jak lidé dříve žili v LitvÄ›. Pak si můžete odpoÄinout u pÅ™ehrady. Zaplavat si, projít se kolem. PíseÄný poloostrov Kurská kosa také stojí za návÅ¡tÄ›vu. Jsou tam píseÄné duny, proto se tomu nÄ›kdy pÅ™ezdívá Baltská Sahara. SouÄástí je i Národní park, najdeme ho zapsaný v památkách UNESCO. V rámci Evropy se jedná o přírodní úkaz a toto prostÄ› “musíš vidÄ›t”. V litevÅ¡tinÄ› se Kurská kosa Å™ekne KurÅ¡ių nerija popřípadÄ› Neringa. Jižní Äást Kurské kosy patří vÅ¡ak Rusku, v podstatÄ› Kurská kosa leží na hranicích Litvy a Ruska.