Já jsem opravdu ráda, že v dneÅ¡ní dobÄ› je opravdu perfektní přístup k tomu, aby lidé mohli mít také poÄítaÄ. Já znám totiž opravdu bohužel hodnÄ› lidí, kteří ale stále nedokáži pochopit, že poÄítaÄ jednoduÅ¡e k naÅ¡emu životu patří. A je to například můj bývalý partner anebo také dokonce dÄ›tská lékaÅ™ka. Opravdu mÄ› zaráží, že dÄ›tská lékaÅ™ka stále dokola nadává, že můj syn je velice Äasto na poÄítaÄi, jenomže také je rozdíl, pro koho co znamená, když se Å™ekne velice Äasto. Protože můj syn tráví na poÄítaÄi maximálnÄ› tak dvě hodiny dennÄ›. A když jsem se potom jeÅ¡tÄ› ptala dÄ›tského psychologa, co je na tom Å¡patnÄ›, když je tÅ™eba dítÄ› dvě hodiny na poÄítaÄi dennÄ›, tak mi Å™ekl, že to rozhodnÄ› nevadí.

Nezakazujte dÄ›tem úplnÄ› poÄítaÄ.

Že prý dítÄ› od Å¡esti do dvanácti let by na poÄítaÄi anebo na mobilním telefonu mÄ›lo být maximálnÄ› dvě hodiny dennÄ›. A já tohle samozÅ™ejmÄ› na sto procent splňuji. Navíc také nám dÄ›tský psycholog Å™ekl, že prý je úplnÄ› zbyteÄné, a hlavnÄ› taky je nežádoucí, abychom dÄ›ti úplnÄ› tabuizolovali od techniky, jako je například mobilní telefon nebo poÄítaÄ. Podle mého názoru tohle je pravda. VždyÅ¥ pÅ™eci žijeme v jednadvacátém století, tak proÄ bychom tÅ™eba nÄ›koho nutili, aby si vůbec nemohl hrát s mobilním telefonem anebo s poÄítaÄem? Podle mého názoru tohle je naprostá blbost.

PoÄítaÄ slouží lidem.

Lidé by si mÄ›li uvÄ›domit, že jednoduÅ¡e tohle v dneÅ¡ní dobÄ› patří. DneÅ¡ní doba je technická a elektronická. Navíc také jsem se dozvÄ›dÄ›la, že v první třídÄ› se už také uÄí zacházet s poÄítaÄem. A tak by bylo opravdu velice smutné, kdyby tÅ™eba moje dítÄ› v první nebo ve druhé třídÄ› vůbec netuÅ¡ilo, jak zapnout poÄítaÄ anebo co je to vůbec mobilní telefon? SamozÅ™ejmÄ›, že dávám taky pÅ™ednost tomu, aby si dÄ›ti hrály normální dÄ›tské hry, ale že bych mu nedala mobil ani na ty dvě hodiny dennÄ›, tak tohle u mÄ› rozhodnÄ› nehrozí. U mÄ› syn může mít mobilní telefon dvě hodiny dennÄ› a aÅ¥ si každý myslí, co chce.