Automobil je pro mÄ› opravdu hodnÄ› důležitý. Já si vzpomínám, když jsem jeÅ¡tÄ› byla malá holka, to mÄ› vždycky dÄ›deÄek nechával řídit automobil. Vzpomínám si, že dÄ›deÄek mÄ›l tehdy úplnÄ› krásnÄ› zářivÄ› blankytnÄ›, modrou Å¡kodovku, stodvacítku. Řeknu vám, že to bylo na tehdejší dobu opravdu veliký luxus, protože já si také pamatuji, jak u nás na vesnici asi tak možná z tisíce lidí mÄ›lo automobil pouze jenom tak deset lidí, a to vÅ¡ichni jeÅ¡tÄ› mÄ›li tÅ™eba nÄ›jakého žigulíka a nebo populárního trabanta.A jediná naÅ¡e rodina, jediný dÄ›deÄek mÄ›l právÄ› opravdu krásnou novou Å¡kodovku stodvacítku a také vám Å™eknu, že dÄ›deÄek si na tu Å¡kodovku naÅ¡etÅ™il úplnÄ› sám s babiÄkou.

Dnes už trabant po silnici nejezdí.

Ti dva šetÅ™ili peníze sami a dlouho. Také mi říkali, že úplnÄ› jejich první auto bylo trabant. Prý na toho Å¡etÅ™ili spoleÄnÄ› pÄ›t let a také si to kupovali za hotové, protože si prý nechtÄ›li brát žádné půjÄky ani si od nikoho půjÄovat. Takže na svůj první automobil trabant Å¡etÅ™ili pÄ›t let a prý jakmile si ho koupili, ihned zaÄali Å¡etÅ™it na další auto. Protože dÄ›deÄek si Å™ekl, že potom bude chtít mít také jiné auto, protože dÄ›deÄek je opravdu veliký milovník aut. Takže potom za osm let, kdy si naÅ¡etÅ™ili na novou Å¡kodovku, krásnÄ› modrou blankytnou, tak potom trabanta dali na zahradu, se kterým jezdili právÄ› se zvířaty na pastvu.

Trabant je stará klasika.

DÄ›deÄek vždycky tÅ™eba naložil za vozík zvířata, a to hlavnÄ› kozy a dvě malé ovce a potom je vezl na pastvu. Potom jsme na pastvÄ› jeÅ¡tÄ› kosou nasekali trávu a potom jsme jeÅ¡tÄ› trabantem vÅ¡echno odváželi domů. Nyní ani nevím, kolik tÅ™eba tehdy stál trabant, ale dÄ›deÄek mi říkal nÄ›co kolem dvou tisíc korun a tehdy prý ho Å¡kodovka vyÅ¡la na asi Å¡edesát tisíc korun. ÚplnÄ› nová. V dneÅ¡ní dobÄ› je to úplný zázrak. Kdyby bratr tu starou Å¡kodovku nerozbil, tak by byla jeÅ¡tÄ› dnes a myslím si, že by mÄ›la tÅ™eba cenu asi milion, jenomže bratr vÅ¡echno za dva mÄ›síce zniÄil.