A Äím to je, že se to v hospodách neprobírá? Dříve, když byl svÄ›t jeÅ¡tÄ› normální, tak se domluvila parta chlapů, zaÅ¡li spoleÄnÄ› na pár piv a cigaretovém kouÅ™i dali politiku pÅ™i zlatavém moku ihned do pořádku. Možná i sametová revoluce tak vznikla. A že by z toho mÄ›la vláda strach? No, možné je vÅ¡echno. Proto bylo tÅ™eba tyto sedánky zruÅ¡it. Ale ne je přímo zakázat, kruci, jsme pÅ™ece demokraté ne? Takže se zaÄalo nenápadnÄ›.

 restaurace

Nejprve cenou piva, která je hnána stále výše a výše. Jenže to nestaÄilo, a tak se zakázalo kouÅ™it. V hospodÄ›. Jak logické. A výmluva? Ten, kdo se tam chce najíst, nebo pÅ™ijít s dÄ›tmi, nemůže být v zakouÅ™eném prostÅ™edí. V hospodÄ›. Booože. VÅ¡ichni politici tvrdili, že nejde nechat hospodu hospodou a to, kde se jí nazvat jídelnou. A bylo by to. A dÄ›ti? Krucinál odkdy patří dÄ›ti do hospody? Snad do cukrárny ne? No a v jídelnÄ› by se nekouÅ™ilo a vÅ¡ichni by byli spokojení. Dokonce ani majitel hospody si nesmÄ›l zvolit, zda bude chtít hospodu kuřáckou nebo nekuřáckou. ProstÄ› se udÄ›lal ploÅ¡ný zákaz a bylo to. JedinÄ› trouba se pak diví, že spousta zařízení krachlo. A dříve bylo na každé vesnici. Jak je možné, že se tehdy uživilo a najednou to nejde? Je to nenažranost? Ano, je, ale Äí?  

muž u baru

Dříve se politici lidu moc nebáli, mÄ›li pod palcem armádu, ale pÅ™ece jedna strana padla. Dnes to nejde, takže si politici diktují, co chtÄ›jí a na druhé stranÄ› mají plnou hubu demokracie. Jenže tady v tomto státÄ› si ÄlovÄ›k nemůže vybrat ani hospodu, do které půjde na pivo. Tedy, může, ale kouÅ™it ho vyženou ven. Takže lidé, kteří nad Å™eÄenou restaurací bydlí, mají velikou radost, zvláštÄ› je-li kuřáků více a hulí v jednu ráno. A pÅ™i tom se samozÅ™ejmÄ› baví. A protože jsou vÄ›tÅ¡inou opilí, tak Å™vou. Jo, to je ta demokracie. Vyspat se ti lidé nemohou, ale do práce a odevzdat státu desátky, to musí. Mimochodem, autor Älánku je nekuřák.