Já si myslím, že v poslední dobÄ› je politika opravdu hodnÄ› rozšířená. Nebýt politiky, tak by mnoho dospÄ›lých lidí se ani nemÄ›lo o Äem bavit, a to vlastnÄ› nejenom dospÄ›lých, ale také dospívajících lidí. DozvÄ›dÄ›la jsem se, že v poslední dobÄ› dospívající lidé, vlastnÄ› dospívající dÄ›ti, už také se zajímají o politiku a podobnÄ›. Já abych se pÅ™iznala tak na jednu stranu je tohle samozÅ™ejmÄ› výhoda, protože alespoň už i mladší roÄníky budou vÄ›dÄ›t a budou chápat, co je to politika a nebo proÄ se o politiku vůbec zajímat. 

Politika má být slušná.

Je to vůbec dobré, aby se tÅ™eba Å¡estnáctileté nebo sedmnáctileté dÄ›ti zajímaly o politiku? Já si myslím, že když se tohle nepÅ™ehání, tak samozÅ™ejmÄ› má to nÄ›co do sebe, tak se to vyplatí. Podle mého názoru by dÄ›ti už tÅ™eba od dvacátého roku života by se mÄ›ly troÅ¡iÄku více intenzivnÄ› zajímat o politiku, protože potom to nedopadá tak, že lidé chtÄ›jí volit a volí jenom tak pro zábavu. Jenom, aby vlastnÄ› byli volit, protože je to baví volit a nebo tÅ™eba je jim ÄerstvÄ› osmnáct let a tak volí nÄ›koho, koho volí jejich rodiÄe.

Máte rádi politické debaty?

SamozÅ™ejmÄ›, že já to dÄ›lala také. A samozÅ™ejmÄ›, že mÄ› ale politika moc nezajímala, ale moji rodiÄe mi jednoduÅ¡e Å™ekli, že mám tu politickou stranu, tak jsem je poslechla, pÅ™ece za to nic nedám a bylo mi osmnáct let a chtÄ›la jsem si vyzkouÅ¡et také moje první povolené volení. Myslím si, že kdyby se tÅ™eba volilo a až od pÄ›tadvacátého roku, že by to bylo výhodnÄ›jší, protože od pÄ›tadvacátého roku už lidé jsou pÅ™eci jenom více vyspÄ›lejší, než tÅ™eba v osmnáct letech. To je to samé, že i v patnácti letech už lidé mívají obÄanku nebo patnácti letech se můžete rozhodnout, na jakou stÅ™ední Å¡kolu půjdete. TÅ™eba já tohle vůbec nevÄ›dÄ›la. A když už se bavíme o politice a Å¡kole, myslíte si, že by mÄ›la být také nÄ›jaká vysoká politická Å¡kola? Podle mého názoru ano, a hlavnÄ› by se tam uÄili, jak se chovat sluÅ¡nÄ› a jak se v politice vůbec nehádat.