Jestli v zimÄ› Å™idiÄi nÄ›co nesnáší, pak jsou to bezesporu zasněžené silnice. Ty jsou nejen nepříjemné, ale také nebezpeÄné, neboÅ¥ se pod snÄ›hem snadno skryje ledovka, po které se vůz snadno sklouzne a dostane do smyku. NehledÄ› na fakt, že projíždÄ›ní vyšším snÄ›hem neprospívá ani autu, o tom, že nevidíme znaÄení na silnici (mnohdy ani kde ta silnice je) ani nemluvÄ›.

 

Z tohoto důvodu samozÅ™ejmÄ› chceme, aby je silniÄáři vÄas protáhli a sníh odstranili. Bohužel, každou zimu zde máme stížnosti Å™idiÄů, kteří se musí se svým autem prodírat snÄ›hem, zvláštÄ› pak na silnicích nižší třídy. Jsou vÅ¡ak tyto námitky oprávnÄ›né? Je dobré se podívat, proÄ jsou nakonec tyto silnice mnohdy nesjízdné.

 

zamrzlé auto

 

V první Å™adÄ› je dobré si uvÄ›domit, že tento problém se týká pÅ™edevším Äasných ranních hodin. PozdÄ›ji sníh již auta rozjezdí a problém již není tak závažný. OvÅ¡em i po tÄ›ch nÄ›kolik hodin se jedná v podstatÄ› o ohrožení bezpeÄnosti lidí. Je tedy zarážející, jak toto mohou technické služby dovolit.

 

OdpovÄ›Ä je vÅ¡ak jednoduchá: nedostatek lidí i strojů. JistÄ›, silniÄáři vyráží ÄasnÄ› ráno, ovÅ¡em Äasto stihnout projet pouze hlavní tahy, než zaÄne ranní dopravní Å¡piÄka, kdy lidé jezdí do zamÄ›stnání a do Å¡kol. Pokud by vÅ¡ak vyjeli dříve, nemÄ›lo by to žádný efekt, neboÅ¥ než by zde auta zaÄala jezdit, silnice by byla opÄ›t zasněžená.

 

hlavní tahy jsou v zimě protažené

 

Jak již bylo Å™eÄeno, není dostatek lidí a pÅ™edevším vybavení. Nelze jej proto nasadit na vÅ¡echny silnice, a ani by to nebylo ekonomické. Tam, kde ve Å¡piÄce projede jen jeden Äi dva vozy za hodinu, se nevyplatí udržovat vozovku v tak dobrém stavu. A s tím je potÅ™eba poÄítat.

 

Ano, bylo by možné stroje pÅ™ikoupit a najmout další lidi, avÅ¡ak to by stálo peníze, a nejen nákup a nábor, ale také provoz a výplaty. A tolik volných penÄ›z v rozpoÄtu žádné mÄ›sto nemá. Proto je potÅ™eba mít pro silniÄáře pochopení. Oni totiž skuteÄnÄ› dÄ›lají, co mohou.