Revize elektroinstalace cena je položka, která zajímá nejen podnikatele, ale i kohokoli, kdo chce mít ve svém domě či bytě jistotu bezpečného zázemí. Průchod elektrickým proudem bohužel není cítit, jako zemní plyn, a není ani vidět a mnohdy ani slyšet, což může vést ke klamné iluzi, že je doma všechno v pořádku. Revizního elektrikáře si můžete pozvat prakticky kdykoli, a to ve vašem příbytku, který již obýváte řadu let, a jedná se o pouhé prověření stávajících zařízení, ale tato činnost se týká i situací, kdy jste se právě nyní stali majiteli objektu v rámci dědictví či prodeje.

prodlužovací šňůra

Pořízení bytu je samo o sobě náročným procesem z administrativního hlediska, v první řadě nesmíte podcenit žádný právní krok a dodržet všechny stanovené postupy počínaje předkupní smlouvou či notářským zápisem a konče zaplacením daně z nemovitosti. Teprve pak vás budou zajímat technické detaily, kam patří i stav elektroinstalace. A jednou z prvních věcí, kterou byste měli provést co nejdříve, je revize plynových spotřebičů, komínových těles a elektrických rozvodů a koncových prvků.

elektrická šňůra

Elektřina v hliníku – jakmile elektrikář vstoupí do bytu či domu v původním stavu, pojme podezření, že se tu ještě nachází staré hliníkové rozvody. Jejich stáří může být delší než padesát let a za tu dobu se na nich zub času mohl výrazně podepsat například zpuchřelou izolací nebo zkřehnutím vodičů. Velkým problémem tu také bývají povolené kontakty ve svorkách, kdy tu může dojít k elektrickému oblouku a k požáru. Je to svým způsobem taková časovaná bomba a je rozumné tu provést komplexní rekonstrukci v mědi.

Amatérské instalace – tu a tam se v příbytcích objeví zásuvky na nebezpečných místech, například v koupelně či v kuchyni hned vedle dřezu. Některé rozvody tu mohou být s příliš tenkým průřezem vodičů, což vede k jejich přehřívání a nebezpečí zkratu. Elektrikář takové nedostatky odhalí a vyřeší.