Věřte tomu, že Å¡kolní výlet není pro kantora vážnÄ› nic jednoduchého. Celou dobu je v permanentním stresu a prožívám obavy z toho, aby se nÄ›komu nÄ›co nestalo, aby vÅ¡echny své svěřence, za které nese plnou zodpovÄ›dnost, vrátil zpÄ›t “v neporuÅ¡eném stavuâ€. Zatímco nÄ›kteří uÄitelé a Å™editelé Å¡kol od výletů upouÅ¡tÄ›jí, jiní vyrážejí se svými svěřenci nejen na jeden den, ale klidnÄ› rovnou na dva až tÅ™i. To si zaslouží urÄitÄ› hluboký obdiv. Je to samozÅ™ejmÄ› o přístupu. NÄ›kteří kantoÅ™i jsou prostÄ› pro svoje třídy zapálení, jiní takovou aktivitu konají pouze z povinnosti.

Vaši práci uděláme za vás

Bývá pravidlem, že mladší dÄ›ti se úÄastní vÄ›tÅ¡inou jednodenních výletů nÄ›kde v okolí, starší dÄ›ti vyjíždÄ›jí na dva nebo více dní. Å kolní výlety a jejich průbÄ›h vždy záleží pÅ™edevším na schopnostech uÄitelů, ale i třídních kolektivů. Ve snaze ulehÄit uÄitelům jejich namáhavou a odpovÄ›dnou práci, ujali jsme se organizace a průbÄ›hu celých výletů za nÄ›. Pro podrobnosti zavítejte na naÅ¡e internetové stránky a kontaktujte nás. Váš RIKITAN.