V devadesátkách hodnÄ› frÄelo video. Videokazety s různými filmy jsme si kupovali, a i video pÅ™ehrávaÄ. Mohli jsme si natáÄet videa pomocí video kamery na video kazety, nejÄastÄ›ji se jednalo o různé oslavy. A kdo chtÄ›l, mohl si zajít do video půjÄovny a zapůjÄit si za nÄ›jaký poplatek filmy, aby si je pustil. HodnÄ› frÄel aerobic a obdobná cviÄení, které jsme si také mohli koupit na video kazetÄ›, pustit si lekci a cviÄit si u toho. PozdÄ›ji video kazety a video pÅ™ehrávaÄe nahradilo DVD. PoÅ™izovali jsme si tedy DVD pÅ™ehrávaÄ a DVD disky, na kterých byl film. Kolikrát jsme filmy na DVD disku sehnali snad v každé prodejnÄ› a nÄ›kdy i za pár korun. Mohli jsme si tak zvané dývko s filmem pÅ™ehrát v poÄítaÄi. Nyní ale tomuto je konec a už jen pár lidí má DVD pÅ™ehrávaÄ, který už pomalinku dosluhuje.

walkman
Když si koupíme nový notebook, již pro nÄ›ho není žádný vstup pro dývko, tak si už nic nepÅ™ehrajeme. Pamatujete na walkmany a kazety? Kazety s písniÄkami různých hudebních skupin, zpÄ›váků a zpÄ›vaÄek jsme si rádi kupovali, dali do walkmanu nebo kazeťáku s rádiem a pouÅ¡tÄ›li. NÄ›kdy jsme si nahrávali na kazetu písniÄky a podobnÄ›. Kolikrát jsme trochu “poniÄenou” kazetu, z které vylítl pásek, pÅ™etáÄeli pomocí tužky Äi propisky, hm? A Äasem toto vÅ¡e vystřídal diskman a CD. NÄ›kdy jsme si přímo koupili CD s písniÄkami nÄ›jakého interpreta a nÄ›kdy jsme si CD nechali vypálit. I toto Äasem zmizelo a už toho moc nenajdete. VlastnÄ› už si skoro nÄ›jaké CD nemůžeme ani nÄ›kde pÅ™ehrát.

kazeta

Tamagotchi? Super mazlíÄek. VlastnÄ› to nestálo zas tak moc a ÄlovÄ›k zaÅ¡el například do hraÄkářství, kde si tamagotchi zakoupil. Mohl si vybrat různé barviÄky. jednalo se o menší kapesní přístroj, v kterém žil mazlíÄek. Pes, koÄka, jeÅ¡tÄ›rka, pták, dinosaurus. jako dÄ›ti jsme si s tím hrály, o elektronického mazlíÄka peÄovaly…ale to Äasem také zmizelo. Grafika byla dÄ›sná, barevné to nebylo jen “Äernobílé”. A pamatujete na pogy? Kulaté kartiÄky s kartonu, pÄ›knÄ› barevné. RůznÄ› jsme si je mÄ›nili, hráli jsme o nÄ›. NÄ›kolik pogů jsme dali na sebe a kolik pogů se dotyÄnému podaÅ™ilo otoÄit, vyhrál je. Napadá vás jeÅ¡tÄ› nÄ›co z devadesátek, Äím jsme se bavili a už to zmizelo?