Jak si představujete přirozený lidský život? Na tuto otázku sice není jednoduchá přímá odpověď, ale při troše snahy se dovtípíte o tom, že lidé v minulosti, před desítkami let i před staletími, žili přirozeněji, i když neměli k dispozici moderní technologie. Jde totiž o to, že se na této planetě technologický pokrok na mnoha místech řadou lidí zneužívá, a namísto aby pomáhal, škodí. Proto se vyplatí s tím počítat a být obezřetní, například v situaci, kdy vložíte do rukou svému dítěti mobilní telefon s přístupem na Internet a sociální sítě. Šíří se tudy i mnoho zla a zkreslených informací a zvláště děti jsou pak zranitelné a nedovedou se v jistých situacích zorientovat a správně se rozhodnout. Vůbec nejhorší je zanedbávat zájem o to, co dělají ve volném čase mladší děti a těm ani mobilní telefon do rukou nepatří.

hra na pískovišti

Součástí lidské přirozenosti není totiž virtuální svět, ale ten hmotný, v němž žijeme. Nemáme ruce a nohy náhodou a měli bychom je zaměstnávat nejen sportem, ale i fyzickou tvůrčí činností. Ideální formou pro malé děti, a mnohdy i pro dospělé, je dětské pískoviště plastové. Hra na písku zlepšuje náladu, klidní mysl a podporuje tvůrčí potenciál. Na pískovišti nás častokrát napadají myšlenky laděné spíše na spolupráci, než na konkurenční boj, například pokud stavíme z písku větší stavbu, kde každý musí přiložit ruku k dílu.

dětské pískoviště

Děti se hrou na písku učí vzájemné toleranci a ochotě přijmout svou důležitou roli části jednoho celku, a právě toto je velmi důležitý moment uvědomění si lidské sounáležitosti a jednoty. Nabídněte tedy vašim ratolestem přirozený způsob zábavy, který provázel zřejmě i vaše dětství a dětství vašich rodičů a prarodičů, než různé počítačové hry, plné násilí, zloby, nadřazenosti a destrukce. Ve světě Internetu je jich dnes tolik, že nad tím někdy zůstává rozum stát.