A mnoho lidí chce mít také vlastní domov. Abych se pÅ™iznala, tak já o vlastním domovÄ› jsem snila už od svých dvaceti let, jenomže jak už to tak bývá, tak lidé nemají ve svých dvaceti letech dostatek financí na to, aby mÄ›li vlastní domov a aby Å¡li bydlet sami. Já jsem vždycky chtÄ›la bydlet sama, protože my jsme vyrůstali jako dÄ›ti v malém bytÄ›, mÄ›li jsme tam jeÅ¡tÄ› otce a matku, kteří se stále jenom hádali. Takže si jistÄ› dokážete pÅ™edstavit, jak my jako dÄ›ti jsme trpÄ›ly. My jsme tam byli ÄtyÅ™i dÄ›ti, opravdu hodnÄ› nám to vadilo a mysleli jsme si, že takovýhle domov je úplnÄ› normální. Do té doby, než jsem tÅ™eba spala dva dny u své kamarádky. Kamarádka mÄ›la domov a bydlení úplnÄ› jiné.

Domov má být místem lásky a klidu.

Bylo to úplnÄ› odliÅ¡né, než které jsem znala já z domova. Od té doby, když jsem vidÄ›la, že jde mít bydlení a domov úplnÄ› jiný než tÅ™eba, co máme my doma, tak jsem po tom také zatoužila. ÚplnÄ› jsem závidÄ›la vÅ¡em. Potom jsem jeÅ¡tÄ› spala jednu noc u druhé kamarádky. Ta mÄ›la domov také lepší. Myslím si, že mnoho lidí má různé domovy a různé bydlení, než tÅ™eba máte vy. A nebo vaÅ¡e kamarádka, nebo tÅ™eba i Älen vaší domácnosti. Proto jsem si Å™ekla, že jakmile budu mít peníze a nebo také partnera, že se budu těšit, až odejdu z rodného hnízda. NÄ›kteří lidé se úplnÄ› těší až vylétnou z rodného hnízda, nÄ›kdo ale zase je smutný a nechce se mu z rodného hnízda vůbec odejít.

Chtěla bych mít krásný domov.

Je opravdu hodnÄ› způsobů, jak můžete bydlet domov. Je pro nás útoÄiÅ¡tÄ›. Jenomže nÄ›kdy to tak bohužel není. NÄ›kdy jednoduÅ¡e domov je úplnÄ› jiný a odliÅ¡ný, než který jsme si pÅ™edstavovali. NÄ›kdy si pÅ™edstavuje domov, kde je Å¡tÄ›stí a láska a také radost. Jenomže takhle to není vždycky, jsou nÄ›které domovy a nÄ›které rodiny, které by si přály mít také vÅ¡echno dobré v rodinÄ›. Ale nÄ›kdy to bohužel nejde. Protože jsou tÅ™eba lidé v rodinÄ›, kteří jsou agresivní a nedokáží pochopit radost ze života.