Já si myslím, že úplnÄ› každý ÄlovÄ›k na svÄ›tÄ› se chce bavit vážnÄ›. Nezáleží, jestli jste dítÄ›, nebo dospívající anebo dospÄ›lí, anebo dokonce starý ÄlovÄ›k. Já vám Å™eknu, že dříve jsem pracovala v jednom senior centru, a právÄ› tam byli staří lidé anebo také nemocní lidé a takoví lidé, kteří potÅ™ebovali pomoc. TÅ™eba tam byli i takoví klienti, kteří tÅ™eba už nemÄ›li zbytek rodiny. Anebo byli úplnÄ› sami, takže si jistÄ› dokážete pÅ™edstavit, jak tito lidé museli být opravdu hodnÄ› smutní, takže to vždycky dopadalo tak, že jsme se my v tom do senior centru o tyto lidi starali, aby se cítili lépe a také, aby mÄ›li postaráno o veÅ¡kerou zábavu. Protože právÄ› hlavnÄ› staří lidé, kteří jsou osamoceni, tak také potÅ™ebují velice Äastou zábavu.

Sportovní hry jsou moje nejoblíbenější.

A také pozornost ostatních lidí. Myslím si, že když lidé mají opravdu dostatek zábavy a také klidu a Å¡tÄ›stí a radosti, že jim to prodlužuje život a že jim to také zlepÅ¡uje zdraví. A hlavnÄ› také psychickou pohodu. Podle mého názoru psychická pohoda je podle mÄ› úplnÄ› hodnÄ› důležitá. Tohle říkají i vÅ¡ichni psychologové, protože když má babiÄka také byla velice nemocná, tak nám pan doktor říkal, že má být hlavnÄ› psychicky v pohodÄ›. A tomu slouží také zábava, proto s babiÄkou velice Äasto hrajeme ÄlovÄ›Äe nezlob se anebo také hlavnÄ› dámu.

Ráda také hraju online hry.

PrávÄ› moje babiÄka má ráda hru dámu, takže hrajeme ji klidnÄ› i dvakrát nebo tÅ™ikrát dennÄ›. Myslím si, že když moje babiÄka má tohle ráda, že na tom není vůbec nic Å¡patného, a proto jsem ráda, že babiÄku tohle baví, protože alespoň ona je v klidu a v pohodÄ› a je Å¡Å¥astná a samozÅ™ejmÄ› chci, aby vÅ¡ichni doma byli Å¡Å¥astní. Takže zábava je podle mého názoru opravdu hodnÄ› důležitá. Myslím si, že když i vy si vymyslíte své vlastní hry, tak opravdu tím nic nezkazíte, protože alespoň takhle dostanete novou iniciativu na vÅ¡echnu zábavu a tak podobnÄ›. Opravdu se nestyÄte a bavte se tím, co vás baví.