Nadzemní bazény disponují jednou zásadní výhodou – jsou levné a můžete je po koupací sezóně složit a uklidit. Není nutné se zabývat zazimováním nádrže, i když, samozřejmě, to provést můžete. Na co byste však neměli zapomenout, jsou dvě poměrně nenápadné a zdánlivě malicherné věci – ochranné a krycí plachty. Tou první je podložka pod bazén a tou druhou krycí hladinová plachta.

děti v bazénu

Podložka pod bazén se pokládá na upravený, zpevněný rovný terén. S tím je nutné si pohrát, jinak bude bazénové těleso zatíženo nerovnostmi, které mohou poškodit jeho dno i stěny. Provede se to tak, že se nejprve srovná terén do roviny, důkladně zpevní a následně se provede navážka jemně proseté zeminy a písku. Důležité je zbavit jí větších kamenů, kořenů, větví a dalších předmětů, které mohou být pro bazén nebezpečné. Na závěr se provede pokládka geotextilní podložky, která se postará o dostatečnou měkkost podloží.

dívka v bazénu

Podložka pod bazénem chrání bazénové dno před mechanickým poškozením a zároveň před prorůstáním kořenů okolní vegetace, trávy a plevele. Díky tomu se zde také netvoří plísně a hniloba, a jestliže bazén na zimu vypouštíte, bude se vám snáze čistit od nánosů nečistot. Geotextilie jsou ovšem využitelné i jinde, například jako bariéra proti sesouvání zeminy ze svahu.

Krycí plachty na hladinu mají svůj význam zejména ze dvou důvodů. Za prvé chrání obsah nádrže před prachem, listy stromů, trávou a dalšími nečistotami, a za druhé zabraňují zbytečnému odpařování vody, kterou byste museli průběžně dopouštět. Hladinová plachta dokáže ušetřit i několik tisíc korun za dobu své životnosti, a to jen tím, že se z nádrže voda neodpaří do ovzduší, ale na plachtě se vodní pára srazí a dopadne zpět do bazénu v podobě vodních kapek.

Jak vidíte, dvě docela obyčejné plastové fólie, a jsou natolik důležité, že je pokládáme za základní bazénové příslušenství (nejen) pro nadzemní zahradní bazény.