Jednou ze záslužných akcí, které mÄ›sto pÅ™ipravilo pro své obÄany, je Týden sportu zdarma. Která je naplánována od prvního svátku vánoÄního až do Silvestra. V Äase, kdy vÄ›tÅ¡ina tráví sváteÄní dobu se svými rodinnými přísluÅ¡níky, u stolů dobrého jídla a pití. Velkou výzvou se tak stává pro vÅ¡echny, kteří mají rádi pohyb, možnost si vybrat z opravdu bohaté nabídky sportoviÅ¡Å¥. Které jsou, coby dárek, otevÅ™ená aÅ¥ už jednotlivcům Äi kolektivním týmům, s volným vstupem. Což vítají vždycky nejvíce rodiny s dÄ›tmi. A tak pro vÅ¡echny, které nebaví celé dny jen ležet na gauÄi a pÅ™ibírat na váze, i pro ty, kteří si  rádi vyzkouší nové sporty, je tato příležitost jako stvoÅ™ená.

VánoÄní plavání

Jediné, co je potÅ™eba pÅ™ed odchodem na sportoviÅ¡tÄ› udÄ›lat, je zjistit, jestli nebude potÅ™ebná online rezervace. Protože na mnohé oblíbené aktivity se chystá vÄ›tší poÄet návÅ¡tÄ›vníků, než které v daném Äase pojme. Tím, že jsou do této akce zapojeny desítky sportoviÅ¡Å¥, urÄitÄ› si volný termín nakonec objevíte. Snad nejoblíbenÄ›jším místem, které oceňují pÅ™edevším dÄ›ti, je modernÄ› vybavený Aquapark. Vodní centrum s velkým množstvím bazénů, brouzdaliÅ¡ti, vířivkami a tobogány je celodenním rájem pro celou rodinu. StejnÄ› jako Beachklub, ve kterém funguje bÄ›hem zimních mÄ›síců devÄ›t kurtů, cviÄební sál, stoly na ping pong a obří nafukovací trampolína. SouÄástí je i dÄ›tské hÅ™iÅ¡tÄ› pro nejmenší návÅ¡tÄ›vníky.

Sport o Vánocích

Lezecké centrum, které je v naší republice nejvÄ›tší a ve tÅ™icetimetrové hale nabízí patnáctimetrovou stÄ›nu, je rovněž otevÅ™eno. Na ní si mohou vyzkouÅ¡et svoje dovednosti vÅ¡ichni, kteří tomuto sportu propadli. Jezdecký klub, který spojuje sport se zvířaty, umožní vÅ¡em zájemcům jízdu na koni. Vítány jsou opÄ›t i dÄ›ti, na které tu Äekají malí poníci. Zimní stadion oblíbeného hokejového klubu rovněž zve vÅ¡echny obdivovatele tohoto sportu ke zkuÅ¡ebním jízdám na ledÄ›. A pro pokroÄilé se v odpoledních hodinách pořádají přátelská utkání. Spinning Aréna pro vÅ¡echny, kteří by se chtÄ›li s tímto sportem seznámit, nabízí základní lekce, které jsou rovněž zdarma.